مریض..........

متاسفانه امروز برای شما خاطره ای از مدرسه ندارم.امروز من شدید مریضم.اصلا نتونستم مدرسه برم.به خدا ده بار می خواستم از درنا فاصله بگیرم.آخه می دونید چیه؟

درنا منو مریض کرد.من پارسال که از فرزانگان 3 به دلایلی بیرون اومدم و انتقالی به این مدرسه رو گرفتم درنا سرکلاس نبود.بعد ها که بعد از دو سه روز مدرسه اومد معلوم شد که خانم شدیدا مریض شده بوده و معلم حرفه ی ما رو هم مریض کرده بوده

.امسال هم دوباره شده یک ویروس زنده برای کلاس 1/2 که کلاس منه.نصف بچه های کلاس مریض شدن.من هم امروز مریض شدم.بدبختی من هم اینه که درنا دقیقا جلوی من و کنار آوا میشینه.

ممکنه که چیزی برای گفتن نداشته باشم.....ولی یه چیزایی برای دیدن دارم.بای.

 

خوب به این تصویر ذل بزنید.این سر شما نیست که گیج میره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir عکس هایی که نبینید ضرر می کنید

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.taknaz.ir - زوج های بامزه و جالب بین حیوانات +عکس

 

 

www.iranfars.ir گروه ایران فارس

 

 

www.iranfars.ir گروه ایران فارس

 

 

www.iranfars.ir گروه ایران فارس

 

 

www.iranfars.ir گروه ایران فارس

 

 

امیدوارم خوشتون اومده باشه.قلب

/ 4 نظر / 27 بازدید

این خوبه که خاطراتتو می نویسی منم کتاب می نویسم.امیدوارم زودخوب بشی.بای

امیدوارم زودزود خوب بشی.

امیدوارم زودزود خوب بشی.

ترنم.