خرگوش ها....

سلام به همه...از سه ساله گرفته تا سی و سه ساله.قلبامروز دوشنبه هستش و یه روز پر دردسر.ناراحتصبحی سرویس واقعی من اومد دنبالم.لبخنداگر بگم کیا توی سرویسم بودن باورتون نمی شه.سوالسه تا کلاس اولی وراج و کوتوله با یه سومی که متعادل بود.عصبانیحالا ازاین ها گذشته زنگ اول قرآن داشتیم و معلممون یکم درباره حروف عربی حرف زد و روخوانی کردیم و چندتا خاطره تعریف کرد.لبخندزنگ دوم هم که هندسه بود و معلممون ما رو کچل کرد.کلافهنمی دونید که این چه قدر سمجه...به خدا آدم کردنش سختی داره.کلافهعمر نوح قد نمی ده...صبر ایوب کم میاره...تا اون موقع هم خورشید زمین رو بلعیده.گریهخلاصه بهتره که بریم سراغ زنگ ریاضی.خمیازهمن موندم این مدیرمون چه فکری کرده که زنگ ریاضی و هندسه رو پشت سرهم گذاشته؟

زنگ ریاضی کلی تمرین حل کردیم و یه سری جواب های چرت پروندیم.خنثیزنگ بعدیش هم که دینی بود...خانم چهارتا چهارتا چادر سرش می کنه.عصبانیمن موندم این چه وضعشه آخه.سوالیه سری خاطره قشنگ و خوشگل تعریف کرد و درس داد و پرسید.خمیازه

سرزنگ ناهار رفتم تا به خرگوش هامون سربزنم.لبخندخوشگلا خوابیده بودن...اگه ببینیدشون عاشقشون میشید.قلب

زنگ آخرهم که هنر بود و چیز میزای خوشگل رو طراحی کردیم....چیزهایی مثل گل شمعدانی و آخر هم که رفتم دنبال سرویس و سوار شدم و اومدم خونه و این مطلب رو نوشتم و....

بای.بای بای

راستی...عکس ها رو ببینید.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net کلیک کنید

 

 

 

 

Smiley from millan.net

 

/ 1 نظر / 21 بازدید